Vznik spolku Volunteers4sport.cz

Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme se na konci roku 2020 rozhodli založit spolek Volunteers4sport.cz. Věříme, že se staneme plnohodnotným partnerem pro pořadatele sportovních akcí, a zároveň umožníme dobrovolníkům najít vhodnou sportovní akci k jejich zapojení.

Sjednocením sportovních dobrovolníků dojde k vytvoření komunity, kterou spojuje sport, sportovní akce a ochota udělat něco bez finančního ohodnocení. Díky našemu spolku dobrovolníci získají možnost se dále vzdělávat a tím rozšiřovat své kompetence. Prostřednictvím našich webových stránek naleznete ucelenou nabídku sportovních eventů na jednom místě.

Volunteers4sport.cz nabízí organizátorům profesionální management dobrovolnické práce na sportovních akcích – od samotných návrhů zapojení, náborů, zaškolení před akcí a kompletního řízení dobrovolníků během akce, až po zpětné vazby. U již dříve realizovaných akcí můžeme nabídnout vytvoření optimalizace zapojení dobrovolníků na sportovní akci. Těmito kroky chceme pořadatelům sportovních akcí usnadnit práci, a zároveň prostřednictvím vhodného výběru dobrovolníků pro sportovní akci, jistě dojde i ke zvýšení kvality a reputace samotné akce.

Sdílení:

Facebook
LinkedIn

Další články:

Team Guide

Milí dobrovolníci, i když se blíží konec roku, my neleníme a nabízíme Vám následující možnost spolupráce. Ovládáš cizí jazyk slovem i písmem? Jsi samostatný, spolehlivý

Česká Olympijská nadace slavila 10. výročí

Česká olympijská nadace má za cíl pomáhat sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky, na jejich sportovní aktivity. Podporují děti např. zaplacením sportovního kroužku, poskytnutím

Česká Olympijská nadace slaví 10 let

Jedná se o charitativní projekt Českého Olympijského výboru. Nadace podporuje sportovce ve věku 6–18 let a pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na

Fialová jízda Prahou – Go Day 2022

Rakovina. Zákeřná nemoc, před kterou si nikdo nemůže být jistý. Ženy mající gynekologický nádor potřebují každou podporu a pomoc. 20. září je mezinárodní den Onkologických

Skip to content