fbpx

O nás

Jsme tým nadšených lidí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s organizací sportovních akcí a koordinací dobrovolníků na nich. Tak jako mnozí z vás, i my jsme začínali jako dobrovolníci.

Naše dlouholeté zkušenosti v tomto oboru nás v roce 2020 dovedly k založení spolku Volunteers4sport.cz, který věří, že se stane partnerem pro organizátory sportovních akcí na straně jedné a současně umožní dobrovolníkům hledat v nabídce akcí ty nejvhodnější pro své zapojení. Zároveň prostřednictvím dlouhodobé spolupráce, chceme dobrovolníkům postupně zajistit odbornější činnosti, pomoci jim získat nové kompetence a také je v případě zájmu, posunout do skupiny koordinátorů.

Naše činnost

Základním posláním Volunteers4sport.cz je snaha o komplexní rozvoj sportovních, společenských, kulturních, sociálních, etických a volnočasových činností. Naším záměrem je propojení organizátorů sportovních akcí s dobrovolníky a příprava celkového managementu, který s organizací realizované akce souvisí.

Naše vize: 

  • Stát se profesní organizací dobrovolníků na sportovních akcích. Organizací, která díky své velikosti a svým zkušenostem bude partnerem pro organizátory akcí a připraví dobrovolníkům ten nejlepší servis, aby zapojení dobrovolníků mělo svojí váhu a každý dobrovolník měl zastání a jeho hlas byl slyšet.
  • Vytvořit profesionální management dobrovolnické práce na sportovních akcích, jak z řad zakládajících členů, tak dobrovolníků se zkušenostmi z akcí.  Vybudovat takovou síť kontaktů a zapojených dobrovolníků, abychom každému dobrovolníkovi umožnili pracovat na pozicích, které přinášejí co největší užitek a jemu největší radost se zapojením.
  • Plánujeme vzdělávat dobrovolníky, aby na svých pozicích byli co nejužitečnější, a aby získané znalosti a vědomosti mohli využívat i v běžném životě.
  • Usnadnit práci organizátora a zlepšit kvalitu akce lépe přizpůsobeným výběrem dobrovolníků.
  • Dobrovolníci od nás mohou očekávat vzájemnou podporu a při dlouhodobé spolupráci, plánujeme rozšíření týmu koordinátorů, kteří se budou zapojovat na vyšších organizačních pozicích jednotlivých realizovaných sportovních akcích.
  • Chceme vytvořit skupinu, kterou bude propojovat sport, sportovní akce a ochota udělat pro ostatní něco zadarmo – to jsou věci, které nejsou automatické, a je třeba podobné lidi stejného smýšlení sdružovat a podporovat je v dalším růstu. Sami z vlastní dlouholeté zkušenosti víme, jak je těžké takovou skupinu vytvořit, ale je ještě těžší ji dlouhodobě udržet.

„Hodnota dobrovolníků je pro organizátory sportovních akcí nevyčíslitelná a zároveň nepostradatelná.”

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.” – Henry Ford – 

Skip to content