fbpx

O dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník věnuje část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční ohodnocení, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Drtivá většina sportovních akcí se bez aktivního zapojení dobrovolníků opravdu neobejde. Organizátoři velkých sportovních akcí potřebují obsadit značné množství pozic a doplňují tedy svůj organizační tým o dobrovolníky s tím, že doufají v jejich dostatečný počet (tedy v kvantitu), ale i v jejich kompetence (tedy kvalitu).
Úkolem dobrovolníků většinou bývá zajistit ty činnosti, které jsou v přímém kontaktu s diváky i aktivními účastníky. Především pokud se jedná o masové sportovní akce. Tyto činnosti bychom mohli charakterizovat jako „zodpovědné/monotónní/stresové“.

Zodpovědná činnost:

 • Dobrovolník bývá v prvním kontaktu s diváky nebo účastníky sportovní akce.
 • Dobrovolník disponuje všemi důležitými informacemi ke sportovní akci.
 • Dobrovolník ví, kde další relevantní informace může získat.

Monotónní činnost:

 • Může se stát, že dobrovolník při plnění svěřeného úkolu v rámci konané akce, stráví i několik hodin na stejné pozici se stejným úkolem.
 • Činnost dobrovolníka může být i pro vnějšího pozorovatele naprosto marginální a nijak nesouvisející s pořádáním akce, ale i tyto pozice jsou důležité pro zdárnou realizaci akce. 

Stresová činnost:

 • Většina pozic má jasně dané kompetence svých činností a dobrovolníci musí trvat na jejich plnění i třeba v kontaktu s rozzlobenými návštěvníky nebo obyvateli, což přináší i velkou dávku stresu.

Motivace k dobrovolnictví:

 • Duch nebo filosofie, na nichž je událost založena.
 • Angažovanost dobrovolníků jako místních, regionálních a národních občanů.
 • Podpora vývoje a image místní komunity, regionu a národa.
 • Hmotné a nehmotné zážitky – odměny a příležitosti, které událost nabízí.
 • Kvalita a reference organizačního týmu a managementu dobrovolníků.
 • Získání příležitostí k navázání nových přátelských vztahů s lidmi, kteří mají podobné zájmy.
 • Touha být viděn, získání společenské prestiže; dobrovolnictví jako kulturní norma.
 • Únik z rutiny, chuť zažít něco nového.

„Dobrovolníci jsou tváří akce, na jejich chování, vstřícnosti a znalostech nejvíce leží vnímání celé akce ze strany účastníků a diváků.“

Skip to content