fbpx

Etický kodex dobrovolníka

Dobrovolníci a členové organizačního týmu se respektují navzájem. Dobrovolníci se zdraví navzájem, zdraví ostatní členy organizačního výboru, diváky, hosty. Respekt a dobrá nálada nikoho nic nestojí a pomůže udržet pozitivní náladu po celou dobu konání akce.

Toto jsou naše zásady, tímto se řídíme:

 •  
 • „Hraj fair“ platí pro všechny, nejen pro sportovce
  Dobrovolníci a členové organizačního týmu se respektují navzájem. Dobrovolníci se zdraví navzájem, zdraví ostatní členy organizačního výboru, diváky, hosty. Respekt a dobrá nálada nikoho nic nestojí a pomůže udržet pozitivní náladu po celou dobu konání akce.
 • Dobrovolník je součástí týmu, uznává a akceptuje své kolegy
  Dobrovolník je důležitým členem organizačního týmu. Stejně tak ostatní dobrovolníci a všichni další členové organizačního týmu. Dobrovolník respektuje své nadřízené, plní jejich pokyny svědomitě a včas, ale jeho názory a připomínky bude nadřízený respektovat. Jeho práce vytváří důležitou zpětnou vazbu pro organizátory. Dobrovolník nemůže vědět všechno, ale vždy zná někoho, kdo mu pomůže. Dobrovolník je kolegiální, neodejde ze své pozice nebo směny bez předchozí domluvy nebo domluvených pokynů, v případě potřeby zaskočí za jiného kolegu a to i v případě, že se jedná o pomoc nad časově domluvený rámec a to na nezbytně nutnou dobu. Dobrovolník se na organizaci akce podílí dobrovolně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Jeho role je nezastupitelná.
 • Dobrovolník vytváří prostředí akce, kde se každý účastník musí cítit bezpečně
  Cílem organizace je, aby se každý účastník akce cítil bezpečně. Dobrovolník je osobou samostatně jednající, musí ale jednat na základě pravidel slušného chování, znalostí organizace akce a dodržování bezpečnostních pravidel týkajících se jak jeho, tak kolegů i diváků. Práce dobrovolníka na jakékoliv pozici je naprosto neslučitelná s požíváním alkoholických nápojů a užíváním omamných látek v době zapojení do práce a v době před tímto zapojením, která by mohla jakkoliv ovlivnit jeho činnost.
 • Dobrovolník je tváří sportovní akce
  Dobrovolník je vizitkou akce. Proto platí: dělat vše s klidnou hlavou a úsměvem a zanechat dobrý dojem! Dobrovolník provádí svou činnost v uniformě dobrovolníka, o kterou se po dobu akce stará tak, aby byla vždy čistá a vedle jeho chování i ona byla vizitkou akce.
 • Dobrovolník je vnímavý k potřebám návštěvníků a respektuje pravidla, podle kterých akce probíhá
  Dobrovolníci radí, pomáhají, usnadňují ostatním jejich práci a nekomplikují vzniklé situace. Dobrovolník nejen při přihlašování, ale vždy uvádí správné údaje o své osobě.
 • Dobrovolník pracuje na svém rozvoji a na zlepšování své odbornosti
  Součástí zahájení akce je školení dobrovolníků, dobrovolník se ho aktivně účastní. Při výběru dobrovolnických pozic se snaží využít své znalosti a dovednosti pro co nejlepší realizaci akce. Každý dobrovolník má otevřenou cestu stát se koordinátorem dobrovolníků.
 • Dobrovolník pracuje udržitelně a podporuje trvalou udržitelnost sportovních akcí
  Dobrovolníci pracují ekologicky a minimalizují vznik odpadů. Přichází s nápady, jak činnosti dobrovolníků udělat co nejvstřícnější z pohledu ochrany životního prostředí.
 • Koordinátor dobrovolníků nezneužívá svého postavení, nevystupuje z pozice moci
  Koordinátor je osobou s konkrétní odpovědností za činnosti nebo další dobrovolníky, tuto činnost vždy vykonává ve shodě s ostatními. Koordinátor se všemi dobrovolníky jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti. 
Skip to content