Etický kodex dobrovolníka

Dobrovolníci a členové organizačního týmu se respektují navzájem. Dobrovolníci se zdraví navzájem, zdraví ostatní členy organizačního výboru, diváky, hosty. Respekt a dobrá nálada nikoho nic nestojí a pomůže udržet pozitivní náladu po celou dobu konání akce.

Toto jsou naše zásady, tímto se řídíme:

  • Motto: „Hraj fair!“ platí pro všechny, nejen pro hráče.
  • Dobrovolník se na organizaci sportovní akce podílí dobrovolně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Jeho role je nezastupitelná.
  • Dobrovolník je důležitým členem organizačního týmu.
  • Je osobou samostatně jednající, musí ale jednat na základě pravidel slušného chování, znalostí organizace sportovní akce a dodržování bezpečnostních pravidel týkajících se jak jeho, tak kolegů i diváků.
  • Dobrovolník respektuje své nadřízené, plní jejich pokyny svědomitě a včas, ale jeho názory a připomínky bude nadřízený respektovat. Jeho práce vytváří důležitou zpětnou vazbu pro organizátory.
  • Dobrovolník nemůže vědět všechno, ale vždy zná někoho, kdo mu pomůže.
  • Dobrovolníci radí, pomáhají, usnadňují ostatním jejich práci a nekomplikují vzniklé situace.
  • Práce dobrovolníka na jakékoliv pozici je naprosto neslučitelná s požíváním alkoholických nápojů a užíváním omamných látek v době zapojení do práce a v době před tímto zapojením, která by mohla jakkoliv ovlivnit jeho činnost.
  • Dobrovolník provádí svou činnost v uniformě dobrovolníka, o kterou se po dobu akce stará tak, aby byla vždy čistá a vedle jeho chování i ona byla vizitkou sportovní akce.
  • Dobrovolník je vizitkou akce – proto platí: “Dělat vše s klidnou hlavou a úsměvem, a hlavně zanechat dobrý dojem.”
Skip to content